Skrivande

Skrivande

Aktuellt, skrivet och utgivet

1:a pris i Norrtälje kommuns kulturtävlan

för att hylla stadens 400 år.


Norrtälje 400 år

 

I Gustav II Adolfs dagar,

år sextonhundra-tjugotvå,

blott trampad stig emellan hus och hagar

här fanns, men inga gator då.

 

En handelsplats det hade blivit,

där ån flöt ut i havets djupa vik,

en plats där mången viking klivit

iland från färder, som gjort honom rik.

 

Här, tyckte då vår svenske konung,

här borde bli en ordnad stad,

där man kan köpa både mjölk och honung

och under stundom taga sig ett bad.

 

Här blev en hamn för vida färder.

Ett faktori blev byggt för kronans arsenal

och det blev byggt en mängd gevär där,

men kungens egen kamp blev rätt fatal.

 

Sen kom då 1700-talet,

då ryssen härjade längs våran kust.

För staden gick det riktigt galet,

den brändes till sin grund, med liv och lust


Ur askan blev den återskapad,

med gatunät som tålde mer trafik.

En DC-trea blev rejält begapad,

när den i parken blev ett fik.


Sen rev man bort den gamla hamnen

där siloerna försvann i damm och rök.

Och nu, en ny profil skall öppna famnen,

för dem som kommer på besök.


Vår gamla småstad vill vi hylla,

och önskar, att dess karaktär

får finnas kvar, så den kan fylla

den trivselkvot, som är oss kär.


Birger Björnerstedt

Jubileumsåret 2022

Bakgrund

Dagsverser


Min senaste bokutgåva,

"Dagar på distans - Dagsvers och dylik dikt", rymmer en sam-ling dagsverser, som tidigare varit publicerade i UNT åren 2002 - 2007, men som ännu har kvar sin aktualitet.

Boken, som är illustrerad med eg-na bilder, finns att beställa till nedsatt pris via min E-postadress: birger@birgerbjornerstedt.se

men även via nätets boksidor och lokalt ute i handeln.

 Pris:  100 kr

Manligt och kvinnligt


Att jobba i vården och värna allt sinnligt
och hinna med allt på en gång, det är kvinnligt.
Men mannen han hinner mest samla på skräp,
hans främsta bedrift är, att backa med släp!

2014  sände jag in denna text till SM i snapsvisor.

Den vann inget pris, men går bra att sjunga ändå :


Supen dimmar

Melodi: Solen glimmar blank och trind… Bellman


Supen dimmar på vårt bord,

kräftan lyser röd i skålen;

Småningom krävs blott ett ord

för att få den ned i bålen;

Alla med sitt snapsglas står,

armen sträcks, och sen, gutår!

Sinnet glatt och tungan smord!

Härmed nu vi skolen skålen!


Skål!

Tillägg efter skålen:

Stackars den, som bara tål en.

Övriga publikationer

Under årens lopp har jag medverkat i flera olika publikationer, som Edsbro hembygdsförenings historiebok, där även omslagsbilden är min, och i flera nummer av Roslagens sjöfartsminnesförenings årsskrift "Rospiggen", samt i boken "När penseldrag blir ord", som givits ut av föreningen "Guldkant i Rimbo". Där medverkar jag med både en bild, och en egen text. Boken säljs framför allt på Café Chocolate i Rimbo och pengarna går till välgörenhet.

För Väddö Hembygds- och Fornminnesförening producerade jag både bild och text till informationshäftet om Kista hembygdsgård, som också finns på biblioteket.

Mitt skrivande började tidigt, med dagboksanteckningar och små betraktelser, som jag fick publicerade i ortstidningen. Dagböckerna går tillbaka till slutet av 1950-talet. Ändå lämnade jag realskolan i Norrtälje 1958 efter ett år, med underkänt betyg i svenska språket. Det reparerade jag senare under yrkes-utbildningen och med hemstudier på Hermods, där jag fick goda omdömen om mina uppsatser och även fick en av dem publicerad i Nerikes Allehanda. Det bör ha varit 1970, då Duke Ellington fyllde 70 år, och jag hade skrivit en uppsats om honom.

  Sedan blev det "brödskrivande" för NT och UNT under 70- och 80-talen, då vi flyttat till Väddö. Jag bevakade allehanda kulturevenemang i Väddö- och Hallstaviksområdet, i det som Norrtelje tidnings kulturreaktör kallade "Nord-träsket"! Jag har pärmar fulla med klipp från de där åren. Där fick jag även an-vändning av mitt fotokunnande.

Numera sker mitt mesta skrivande på Facebook och i min blogg: "Music, Maestro, Please", där man kan leta i olika ämnen många år tillbaka.

Ölåtar och spelmän - nu Online!

Under slutet av 70-talet ägnade jag mig åt forskning om äldre tiders spelmän på öarna Väddö, Singö och Björkö Arholma. Det ledde fram till en bokutgåva 1981.  "Ölåtar och Spelmän - Traditioner från "Gåsvikarn" till "Mosse-Fridolf" som trycktes på "Författares bokmaskin" i Stockholm, där man gjorde det mesta jobbet själv. Boken rymmer ett tjugotal kortare biografier över forna tiders spelmän från bygden, de flesta med fotografiska porträtt, som hittats i gamla lådor och album. Där finns även notupptekningar efter Gåsvikarn, Mosse August  och Mosse Fridolf. Den tryckta upplagan är tyvärr slut, men den finns att låna på biblioteket och dyker ibland upp på antikvariat.net. och nu kan du även läsa den online, på Svenskt Visarkivs hemsida.   Onlinepublikationer - Svenskt visarkiv (musikverket.se)


Där kan man även söka inspelningar med Mosse Fridolf Jansson.

 

Mina klippärmar med egna artiklar från många års kulturbevakning.